Relative Content

Blog Archives

Lập bảng hỏi trên Google Docs

This entry is part 1 of 2 in the series Google Docs

Cập nhật: 09/06/2024 bởi admin0 Chỉ cần gõ từ khoá “Lập bảng hỏi trên Google Docs” là các bạn đã có rất nhiều hướng dẫn, các bạn có thể tự tìm hiểu Trong bài viết này mình chỉ lưu ý các bạn một số thao tác trong viễc thiết kê bảng hỏi sao cho khi […]

Làm khảo sát chéo

This entry is part 2 of 2 in the series Google Docs

Cập nhật: 11/06/2024 bởi admin0 Xin giới thiệu với các bạn 1 số nhóm làm khảo sát chéo. Tức là bạn làm khảo sát giúp học và họ cũng làm giúp bạn Đây là link nhóm facebook mà mình biết Nhóm 1: https://www.facebook.com/groups/117527042302158