Relative Content

Blog Archives

Dữ liệu minh hoạ

This entry is part 1 of 22 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Biến giả và hồi quy với biến giả

This entry is part 2 of 22 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Định nghĩa biến giả Trong phân tích hồi quy , biến giả là biến chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1 để biểu thị sự vắng mặt hoặc hiện diện của một số tác động phân loại có thể thay đổi kết quả. Chúng có thể được coi là ký tự số cho các dữ […]

Biến điều tiết và xử lý biến điều tiết trong mô hình hồi quy tuyến tính

This entry is part 3 of 22 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Cập nhật: 07/06/2024 bởi admin0 Khái niệm Biến điều tiết (Moderator) là biến có khả năng điều chỉnh cường độ/ mức độ tác động của một biến độc lập lên 1 biến phụ thuộc. Các bạn có thể bắt gặp biến này với các cái tên khác, đúng kiểu dịch từ tiếng anh ra như […]

Biến điều tiết- Phần 2: Trường hợp biến điều tiết là biến phân loại

This entry is part 4 of 22 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Cập nhật: 14/05/2024 bởi admin0 Trường hợp biến điều tiết là biến phân loại Sử dụng bộ dữ liệu bien dieu tiet.sav Trường hợp này, rất đơn giản Bước 1: Ta tạo ra các biến giả để làm biến điều tiết. Quy tắc xem tại bài viết về biến giả: https://ungdung.hotronghiencuu.com/bien-gia Bước 2: Tạo ra […]

Biến điều tiết- Phần 3: Trường hợp biến điều tiết là biến liên tục-kỹ thuật 1+2

This entry is part 5 of 22 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Cập nhật: 14/05/2024 bởi admin0 Trường hợp biến điều tiết là biến liên tục Đây là vấn đề sẽ được nói đến nhiều hơn trong bài viết này. Trước tiên nếu Google hay tìm trong các tài liệu bạn sẽ bắt gặp được 1 số phương pháp khác nhau. Và tất nhiên khi dùng các […]