Relative Content

Blog Archives

Mở đầu về hồi quy nhị phân- Binary Logistic

This entry is part 1 of 11 in the series Hồi quy nhị phân- Binary Logistic

Cập nhật: 04/02/2022 bởi admin0 Hồi quy nhị phân hay còn gọi là Binary Logistic là mô hình được dùng trong nghiên cứu dùng để ước lượng xác suất một sự kiện sẽ xảy ra.Trong mô hình này biến độc lập chỉ có 2 giá trị 1 và 0 tương ứng với việc CÓ và […]

Chạy mô hình Logit trên SPSS: Trường hợp biến độc lập là biến liên tục

This entry is part 3 of 11 in the series Hồi quy nhị phân- Binary Logistic

Bài viết mình hoạ các thao tác và phân tích cơ bản mô hình hồi quy nhị phân trên SPSS Sử dụng bộ dữ liệu về chỉ số hạnh phúc năm 2019, tên là happy 2019-ex1.sav, đường dẫn tải về các bạn xem ở đây: https://ungdung.hotronghiencuu.com/bo-du-lieu-ve-chi-so-hanh-phuc-nam-2019 Một số biến số trong tệp data Xep_hang: Xếp […]

Hiệu chỉnh mô hình với phương pháp đưa dần biến vào từng bước (Forward Stepwise)

This entry is part 7 of 11 in the series Hồi quy nhị phân- Binary Logistic

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Biến điều tiết trong hồi quy nhị phân

This entry is part 9 of 11 in the series Hồi quy nhị phân- Binary Logistic

Cập nhật: 31/08/2021 bởi admin0 Cách xử lý các loại biến này tương tự như trong hồi quy tuyến tính. Vì vậy ở đây mình không trình bày lại mà các bạn tìm hiểu qua các bài ở đây nhé: https://ungdung.hotronghiencuu.com/bien-dieu-tiet Nội dung thuôc về hotronghiencuu.com © 2021All Rights ReservedOriginal content here is published under these license terms: X License Type:Read OnlyLicense Abstract:You […]

Một số bài dùng mô hình logistic hay gặp

This entry is part 10 of 11 in the series Hồi quy nhị phân- Binary Logistic

Bài viết này chưa có nội dung   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email […]