Relative Content

Blog Archives

Hồi quy và hồi quy tuyến tính

This entry is part 2 of 21 in the series Hồi quy tuyến tính

Cập nhật: 22/09/2021 bởi admin0 Phân tích hồi quy Phân tích hồi quy nói chung là tập hợp các kỹ thuật để tìm quan hệ phụ thuộc của một biến, được gọi là biến phụ thuộc vào một hoặc nhiều biến khác, được gọi là biến độc lập nhằm mục đích ước lượng hoặc tiên […]

Mô hình hồi quy đơn biến và đa biến

This entry is part 3 of 21 in the series Hồi quy tuyến tính

Cập nhật: 03/11/2021 bởi admin0 Trong loạt bài viết này “mô hình hồi quy tuyến tính” xin được gọi tắt là “mô hình hồi quy” Mô hình hồi quy đơn biến Khái niệm Mô hình hồi quy đơn biến là mô hình có duy nhất 1 biến độc lập, tức là mô hình có 2 […]

Thực hành hồi quy tuyến tính trên SPSS

This entry is part 4 of 21 in the series Hồi quy tuyến tính

Cập nhật: 22/09/2021 bởi admin0 Xin phép đưa bài viết này lên trước, sau đó mới đề cập đến rất nhiều vấn đề lý thuyết hơn. Tạm thời các bạn cứ thực hiện máy móc để có thể có được kết quả minh họa trực quan nhất trên SPSS.  Sau khi đọc hết seri bài […]

Các phân tích mô hình hồi quy cơ bản

This entry is part 6 of 21 in the series Hồi quy tuyến tính

Cập nhật: 21/01/2022 bởi admin0 Bài viết đửaa 1 số phân tích cơ bản hay áp dụng trong luận văn. Các phân tích nâng cao sẽ được đề cập ở bài viết khác Hệ số xác định mô hình Đây là con số  xuất hiện ngay ở phần đầu tiên của kết quả hồi quy […]

Sử dụng hệ số hồi quy chưa chuẩn hoá và chuẩn hoá sao cho hợp lý

This entry is part 7 of 21 in the series Hồi quy tuyến tính

Như đã đề cập sơ qua trong bài viết trước về hệ só chưa chuẩn hoá và đã chuẩn hoá. Xem lại: https://ungdung.hotronghiencuu.com/cac-phan-tich-mo-hinh-hoi-quy-co-ban/4#Unstandardized_Coefficients_la_cac_he_so_chua_duoc_chuan_hoa Không có chuyện bạn luôn luôn dùng hệ số này mà không dùng hệ số kia. Nó sẽ phụ thuộc và đặt điểm của dữ liệu và vấn đề bạn đang quan […]

Các sai lầm hay gặp khi phân tích hồi quy

This entry is part 8 of 21 in the series Hồi quy tuyến tính

Cập nhật: 10/03/2022 bởi admin0 Hôm nay có một người bạn nhắn tin với hình ảnh và hỏi mình như sau Vì vậy nên mình nổi hứng ngồi viết bài này. Bây giờ đã là 1h16p đêm. Những sai lầm mình đề cập ở đây đôi khi được sử dụng quá nhiều lại được cho […]

Có cần bỏ các biến không có ý nghĩa thống kê ra khỏi mô hình và thực hiện hồi quy lại không?

This entry is part 9 of 21 in the series Hồi quy tuyến tính

Đây là vấn đề mà có thể các bạn sẽ thấy có 2 trường phái xử lý khác nhau nếu các bạn tham khảo nhiều bài. Bài viết dưới đây sẽ nêu quan điểm để giải quyết vấn đề này, các bạn cùng theo dõi nhé   còn nữa … Để xem tiếp các nội […]