Relative Content

Blog Archives

Phân tích hồi quy tuyến tính trên SPSS

This entry is part 1 of 29 in the series Hồi quy tuyến tính

Cập nhật: 10/06/2024 bởi admin0 Phân tích hồi quy tuyến tính Đây là kỹ thuật phân tích dữ liệu cơ bản nhất, được vận dụng nhiều nhất trong thống kê. SPSS cũng không ngoại lệ. Mục tiêu của kỹ thuật này là mô phỏng quan hệ tuyến tính của các biến độc lập với biến […]

Hồi quy và hồi quy tuyến tính

This entry is part 3 of 29 in the series Hồi quy tuyến tính

Cập nhật: 06/06/2024 bởi admin0 Phân tích hồi quy Phân tích hồi quy nói chung là tập hợp các kỹ thuật để tìm quan hệ phụ thuộc của một biến, được gọi là biến phụ thuộc vào một hoặc nhiều biến khác, được gọi là biến độc lập nhằm mục đích ước lượng hoặc tiên […]

Mô hình hồi quy đơn biến và đa biến

This entry is part 4 of 29 in the series Hồi quy tuyến tính

Cập nhật: 09/06/2024 bởi admin0 Trong loạt bài viết này “mô hình hồi quy tuyến tính” xin được gọi tắt là “mô hình hồi quy” Mô hình hồi quy đơn biến Khái niệm Mô hình hồi quy đơn biến là mô hình có duy nhất 1 biến độc lập, tức là mô hình có 2 […]

So sánh phân tích tương quan và phân tích hồi quy

This entry is part 5 of 29 in the series Hồi quy tuyến tính

Cập nhật: 14/05/2024 bởi admin0 Đừng nhầm lẫn tương quan và hồi quy trong SPSS Trước hết chồng bài viết này mình sẽ trình bày hai khái niệm mà các bạn rất dễ dàng bị nhầm lẫn đó là tương quan giữa hai biến và hàm hồi quy hay biến (hay còn gọi là hồi […]