Relative Content

Blog Archives

Mở đầu về các kiểm định so sánh giá trị trung bình trên SPSS

Cập nhật: 08/06/2024 bởi admin0 Loạt bài viết này sẽ đề cập đến các kỹ thuật trong menu compare means của SPSS, là các kỹ thuật rất hay được sử dụng trong các phân tích luận văn hay các nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó sẽ có thêm 1 số lý thuật thay thế […]

Kiểm định trung bình một mẫu (so sánh với 1 số cho trước): One sample t test

One sample t test là bài kiểm tra trùng bình của 1 mẫu , sử dụng không kê t. Mục đích của kiểm định này là suy diễn so sanh trung bình của 1 tổng thể với 1 giá trị µ0 cho trước. Giả định của phép kiểm này là mẫu phải có phân phối […]

So sánh trung bình cặp biến quan sát của cùng 1 mẫu- Paired sample t test

Cập nhật: 08/06/2024 bởi admin0 Giới thiệu Paired sample t test là bài kiểm tra theo phân phối t cho 1 mẫu nghiên cứu Trên 1 mẫu nghiên cứu, ta đo lường 2 hay nhiều biến quan sát, sau đó so sánh trung bình của chúng với nhau chính là ứng dụng của bài toàn […]

So sánh trung bình của một mẫu trùng nhau trong nhiều thời điểm

Cập nhật: 09/06/2024 bởi admin0 Bây giờ không phải so sánh điểm đầu và cuối kỳ nữa mà là điểm của 3 mốc thời gian đầu- giữa- cuối kỳ (thậm chí nhiều mốc hơn) thì có thể các bạn sẽ nghĩ đến viếc là bài Paired test nhiều lần? Việc làm như vậy là không […]

So sánh trung bình 2 mẫu độc lập: Independent sample t test

Cập nhật: 08/06/2024 bởi admin0 Đôi nét về Independent sample t test Đây là kiểm định nhằm so sánh trung bình của 2 mẫu độc lập. Như tên gọi của nó, giả định quan trọng nhất là 2 mẫu này phải hoàn toàn độc lập (không có phần tử trùng nhau). Thông thường nhất là […]