Relative Content

Blog Archives

Kiểm định Mann-Whitney U (Wilcoxon-Mann-Whitney)

This entry is part 1 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

Đây là kiểm định thường được dùng để thay thế cho thủ tục Independent sample t test khi các giả định của  nó bị vi phạm hoặc khi cỡ mẫu của các nhóm quá chênh lệch ; hay có một nhóm nào đó cõ cỡ mẫu quá nhỏ. Kiểm định này có 1 số giả […]

Kiểm định dấu-hạng Wilcoxon (signed-rank test)

This entry is part 2 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

Phép thử Wilcoxon sign-rank test được sử dụng để xác định liệu có sự khác biệt trung bình giữa các quan sát được ghép nối hoặc đối sánh hay không. Phép thử này có thể được coi là phép đo không tham số tương đương với phép thử Paired-samples t-test, nên dùng khi mẫu không […]

Kiểm định dấu Sign test

This entry is part 3 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Kiểm định Kruskal-Wallis

This entry is part 4 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

Kiểm tra Kruskal-Wallis thường được coi là phương pháp thay thế phi tham số cho One-way ANOVA , có thể được sử dụng khi dữ liệu của bạn không đạt các giả định của One-way ANOVA một chiều; ví dụ như dữ liệu không  phân phối chuẩn; hoặc biến phụ thuộc dạng thứ bậc (mà […]

Kiểm định Friedman và Kendall’s W

This entry is part 5 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

Cập nhật: 29/03/2022 bởi admin0 Bài kiểm tra được đặt theo tên của Milton Friedman Friedman Test là bài kiểm định phi tham số thay cho phép phân tích phương sai một chiều lặp lại One-way repeated measures ANOVA, xem tại đây: https://ungdung.hotronghiencuu.com/phan-tich-phuong-sai-mot-chieu-lap-lai Trong trường hợp cỡ mẫu quá nhỏ, biến phụ thuộc là biến […]

Kiểm định nhị thức Binomial Test

This entry is part 6 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

Cập nhật: 18/09/2021 bởi admin0 Bài kiểm tra này nhằm kiểm tra tỷ lệ của một biến phân loại nhị phân Sử dụng bộ dữ liệu binomial.sav Bài toán Giả sư khảo sát ngẫu nhiên 150 học sinh cấp 2 tại 1 huyện và thu đươc mẫu có đặc điểm được thống kê mô tả […]

Kiểm định Khi-bình phương (Chi-square)

This entry is part 7 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Kiểm định tỷ lệ một mẫu (Chi-square)

This entry is part 8 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

Cập nhật: 08/09/2021 bởi admin0 Mở đầu Bài viết này đề cập đến kiểm định Chi-square để kiểm tra xem số phần tử của từng nhóm trong một mẫu có bằng nhau hay bằng một tỷ lệ cho trước xác định nào đó hay không Kiểm định được đề cập giải quyết bài toán đơn […]

Bài kiểm tra chính xác của Fisher về tính độc lập của 2 biến định danh (Exact Test)

This entry is part 10 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

Mở đầu Như cái tên của nó, Fisher’s exact test là bài kiểm tra chính xác “tuyệt đối”. Các bạn thường nghĩ nó là bài kiểm tra thay thế cho Khi bình phương khi cỡ mẫu nhỏ, hoặc quá nhiều kỳ vọng dưới 5, hay dùng nhất cho bảng cỡ 2×2, thì sự thật là […]