Relative Content

Blog Archives

Giới thiệu nội dung loạt bài viết về Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

This entry is part 1 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Cập nhật: 15/10/2021 bởi admin0 Tiếp theo loạt bài viết về phần mềm AMOS, Trong loạt bài viết này chúng tôi sẽ đê cập đến các nội dung sau để thực hành và trình bày vào bài viết (Nội dung vẫn được liên tục cập nhật) Loạt bài viết này viết về mô hình CB-SEM […]

Model fit và cách hiển thị nhanh giá trị của model fit ở góc màn hình

This entry is part 2 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Cập nhật: 30/10/2021 bởi admin0 Để đánh giá độ tương thích của mô hình và dữ liệu ta dùng các chỉ số trong mục model fit. Các chỉ số này có thể được xem đầy đủ ở output. Nội dung thuôc về hotronghiencuu.com © 2021All Rights ReservedOriginal content here is published under these license terms: X License Type:Read OnlyLicense Abstract:You may read the […]

Khái niệm biến tiềm ẩn

This entry is part 3 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Cập nhật: 02/07/2022 bởi admin0 Biến tiềm ẩn là các biến đại diện cho 1 khái niệm nào đó nhưng không được đo lường trực tiếp (các biến được đo lường trực tiếp gọi là biến quan sat được kỹ hiệu là hình chữ nhật và có cột dữ liệu tương ứng trong file data) […]

Phân tích nhân tố khẳng định CFA

This entry is part 4 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Cập nhật: 08/04/2022 bởi admin0 Phân tích nhân tố khẳng định CFA- Confirmatory Factor Analysis là một kỹ thuật trong họ phân tích nhân tố (Factor Analysis). Như cái tên của nó. Phân tích nhân tố khẳng định tức là khẳng định lại (Confirmatory= xác nhận) xem 1 thang đo (đơn hướng/ đa hướng) như […]

Độ tin cậy của thang đo

This entry is part 5 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Độ tin cậy thang đo được đánh giá thông qua 3 chỉ số: + Hệ số Cronbach’s Alpha. Đã có riếng 1 seri nói về cái này rồi, các bạn đọc lại phần trước, link: https://ungdung.hotronghiencuu.com/he-so-cronbachs-alpha-cach-tinh-va-mot-so-tieu-chuan + Độ tin cậy tổng hợp (CR), phương sai rút trích trung bình (AVE) Thang đo được đánh giá […]

Tính hội tụ. Phân tích CFA đơn nhân tố

This entry is part 6 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Cập nhật: 24/05/2022 bởi admin0 Với phân tích CFA đơn nhân tố hay mô hay mô hình đa nhân tố ta cũng cần xem xét tính chất này. Với mô hình đa nhân tố ta cần xem xét tính chất này cho từng biến tiềm ẩn. Phía dưới là ví dụ về một mô hình […]

Vẽ nhanh mô hình phân tích CFA từ pattern matrix

This entry is part 7 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Cập nhật: 30/10/2021 bởi admin0 Chúng ta sẽ sử dụng plugin partern matrix model builder. Trước tiên chúng ta phải có sẵn partern matrix thu tực từ phần tích EFA trên SPSS Thao tác trên phần mềm amos như sau Bước 1 Mở một của sổ hoàn toàn mới. Chọn File > New Bước 2 […]

Tính phân biệt

This entry is part 8 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Làm sao để chúng ta biết 2 mô hình dưới thì cái nào ok, cái nào không? Xét 2 biến tiềm ẩn A và B. Nếu chúng phân biệt thì có nghĩa là mô hình thứ nhất đúng Nếu chúng không phân biệt (tức là rất có thể chúng đồng nhất) thì bạn nên thử […]

Tính đơn nguyên (đơn chiều)

This entry is part 9 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Theo Steenkamp & Van Trijp (1991), Mô hình đạt được tính đơn nguyên khi giữa các sai số đo lường không có tương quan với nhau. Điều này ít được đưa vào bài, nếu đưa vào bạn cũng có thể trích ra câu nói đó và khẳng định là các sai số không có tương […]

Hiệu chỉnh mô hình CFA

This entry is part 10 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Bài viết giúp các bạn hiệu chỉnh được mô hình CFA trong quá trình xư lý dữ liệu và làm bài   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  […]