Relative Content

Blog Archives

Dữ liệu minh hoạ phân cụm

This entry is part 1 of 9 in the series Phân tích cụm- Cluster

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Phân cụm và các phương pháp phân cụm

This entry is part 2 of 9 in the series Phân tích cụm- Cluster

Mở đầu Trong các bài toán trước đây chúng có 1 dạng thức chung đó là có biến độc lập và biến phụ thuộc. Bằng 1 cách nào đó chúng ta tìm cách biểu diễn mối quan hệ ấy, sau đó nhằm dự đoán biến phụ thuộc theo các biến độc lập (biến giải thích) […]

Phân cụm 2 bước (two-step cluster)

This entry is part 3 of 9 in the series Phân tích cụm- Cluster

Đây là thủ tục phân cụm đơn giản nhất trên SPSS nên sẽ được giới thiệu đầu tiên Thao tác trên SPSS Bắt đầu với bộ dữ liệu bank cluster.sav gồm 5 biến số score 1-5 là các biến liên tục và biến phân loại City (=1 nếu ở thành phố, =0 nếu khác) Quy […]

Thực hành phân cụm K-means

This entry is part 4 of 9 in the series Phân tích cụm- Cluster

Cập nhật: 17/09/2021 bởi admin0 Thao tác trên SPSS Tiếp tục với bộ dữ liệu Player2019.sav Tại cửa số K- means +(1) đưa tất cả các biến sử dụng để phân cụm vào. Lưu ý phần mềm không nhận các biến phân loại, do đó nếu có biến phân loại các bạn chuyển nó thành […]

Thực hành phân cụm thứ bậc (Hierarchical cluster)-HCA

This entry is part 5 of 9 in the series Phân tích cụm- Cluster

Bài viết này mình sẽ đề cập đến thủ tục phân cụm cho các quan sát trong một bộ dữ liệu Thủ tục trên SPSS Sử dụng bộ data bank cluster.sav (đây là thủ tục tính toán nặng nhất trong các phương pháp được giới thiệu ở đây) Tiếp theo, các bạn đưa các biến […]

Phân cụm cho các biến quan sát

This entry is part 6 of 9 in the series Phân tích cụm- Cluster

Tiếp tục với thủ tục phần cụm thứ bậc HCA.   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. […]

Mô tả các cụm thu được

This entry is part 7 of 9 in the series Phân tích cụm- Cluster

Sau khi đã thu được các cụm (nhóm) từ thủ tục phân cụm chúng ta có thể tiến hành mô tả/ so sánh các cụm này bằng các thủ tục như thống kê mô tả, phân tích phương sai,…. để tìm được các tính chất đẵc trưng của các phần tử trong cụm. Các tính […]

Hãy cẩn trọng khi thực hiện phân cụm!

This entry is part 9 of 9 in the series Phân tích cụm- Cluster

Cập nhật: 14/10/2021 bởi admin0 Nhân dịp trao đổi với 1 số bạn về vấn đề phân cụm, mình có một vi dụ nhỏ viết thành 1 bài viết để truyền tải tới các bạn 2 thông điệp +(1) là Hãy cẩn trọng khi thực hiện phân cụm. Hãy chỉ nên xem đó là mộ […]