Relative Content

Blog Archives

Dữ liệu thực hành

This entry is part 2 of 35 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Dữ liệu thực hành đi kèm các ví dụ minh hoạ chỉ được chúng tôi cung cấp trong các gói đăng ký   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy […]

Thang đo đa hướng trong nghiên cứu

This entry is part 3 of 35 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Cập nhật: 08/11/2023 bởi admin0 Khái niệm Như tên gọi của nó, một thang đo dùng để đo lường nhiều yếu tố, nhiều khái niệm có tính chất khác nhau (thứ nguyên) thì được gọi là một THANG ĐO ĐA HƯỚNG Đây là thang đo phổ biến trong các nghiên cứu, marketing, nghiên cứu xã […]

Phân tích thành phần chính (PCA) và phân tích nhân tố khám phá (EFA)

This entry is part 5 of 35 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Cập nhật: 16/11/2023 bởi admin0 Phân tích thành phần chính (PCA) và phân tích nhân tố khám phá (EFA) Đây là 2 kỹ thuật được đóng gói chung trong menu Exploratory Factor Analysis của SPSS nên hay được gọi chung là “phân tích nhân tố khám phá EFA”. Thực ra nếu gọi chung bằng một […]