Relative Content

Blog Archives

Quy trình xử lý dữ liệu trong SPSS

This entry is part 1 of 8 in the series SPSS cơ bản

Cập nhật: 10/06/2024 bởi admin0 Các bước xử lý dữ liệu Để chỉ ra các bước xử lý dữ liệu trên SPSS tuyệt đối chính xác là câu hỏi khá nhiều bạn quan tâm nhưng rất tiếc là nó không có một câu trả lời chính xác vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào bài […]

Hướng dẫn thao tác cơ bản với SPSS

This entry is part 2 of 8 in the series SPSS cơ bản

Cập nhật: 07/06/2024 bởi admin0 Để có thể xử lý dữ liệu trên SPSS ta cần nắm được những thao tác từ cơ bản đến nâng cao. Trong loạt bài viết này các bạn sẽ đưỡng chỉ dẫn (hướng dẫn ) các thao tác cơ bản. Các thao tác nâng cao và phân tích sâu […]

Khai báo biến và mã hoá dữ liệu

This entry is part 3 of 8 in the series SPSS cơ bản

Cập nhật: 10/06/2024 bởi admin0 Bài viết sẽ đề cập tới 2 thủ tục cơ bản là mã hoá và khai báo biến trên SPSS Mã hoá dữ liệu Mã hoá hay còn có thuật ngữ tiếng anh rà Recode, chính là việc hình thành quy tắc quy ước tương ứng giữ một giá trị […]

Nhập dữ liệu từ Excel vào SPSS

This entry is part 4 of 8 in the series SPSS cơ bản

Cập nhật: 10/06/2024 bởi admin0 Bài viết này chúng tôi hướng dẫn bạn 2 cách nhập dữ liệu từ excel vào SPSS mọi phiên bản Nhập dữ liệu lần đầu Trước tiên bạn cần chuẩn bị 1 file excel với dòng dầu tiên là tên các biến. Từ dòng thứ 2 trở đi chính là […]

Làm sạch dữ liệu

This entry is part 5 of 8 in the series SPSS cơ bản

Cập nhật: 10/06/2024 bởi admin0 Trước khi đưa dữ liệu vào phân tích trên bất phần mềm nào, không nhất thiết là SPSS ta đều cần phải làm sạch dữ liệu Tài liệu mang tính định hướng. Nếu các kỹ thuật không được trình bày cụ thể các bạn có thể google thêm. Xem thêm: […]