Relative Content

Blog Archives

Thống kê tần số

This entry is part 1 of 5 in the series Thống kê mô tả cơ bản

Cập nhật: 11/06/2024 bởi admin0 Đây là phân tích cơ bản nhất trong các phần mềm thống kê . Mục đích của phân tích này là đếm số lượng các giá trị từng đáp án của mỗi câu hỏi. Phân tích này thường được sử dụng trong việc mô tả mẫu nghiên cứu khi bắt […]

Thống kê Trung vị, Mode

This entry is part 2 of 5 in the series Thống kê mô tả cơ bản

Cập nhật: 11/06/2024 bởi admin0 Tiếp tục với phân tích thống kê tần số trong bài trước. Trước hết ta đi qua định nghĩa + Trung vị là giá trị chia đôi băng tần số thành 2 mẫu bằng nhau. Nếu bảng dữ liệu có 100 quan sát thì trung vị là giá trị thứ […]

Chuẩn hoá một biến trong SPSS

This entry is part 3 of 5 in the series Thống kê mô tả cơ bản

Cập nhật: 09/06/2024 bởi admin0 Bước 1 Bước 2 Đưa biến cần chuẩn hoá vào (có thể làm với nhiều biến cùng lúc) và tick vào ô Save standardized as variable Bước 3: Nhấn OK Ta thu được kết quả trong file data là một cột biến mới đã được chuẩn hoá, bắt đâu băng […]

Văn mẫu: Mô tả mẫu nghiên cứu trong luận văn

This entry is part 5 of 5 in the series Thống kê mô tả cơ bản

Nội dung trong bài viết này thường được đưa vào chương 3 hoặc 4 với tên gọi KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tài liệu dưới đây được biên soạn bởi Hỗ trợ nghiên cứu dành cho các khách hàng sử dụng gói tài liệu trả phí hoặc sử dụng dịch vụ dữ liệu. Để giúp các […]