Thống kê tần số

This entry is part 1 of 5 in the series Thống kê mô tả cơ bản

Cập nhật: 15/09/2023 bởi admin0

Đây là phân tích cơ bản nhất trong các phần mềm thống kê .

Mục đích của phân tích này là đếm số lượng các giá trị từng đáp án của mỗi câu hỏi. Phân tích này thường được sử dụng trong việc mô tả mẫu nghiên cứu khi bắt đầu trình bày kết quả nghiên cứu trong các luận văn, báo cáo

Xem thêm: Dịch vụ SPSS

Cách thực hiện như sau

Bước 1

Bước 2 : Đưa (các) biến cần thống kê vào

Tại mục Statistics hay Charts sẽ có thêm 1 số lựa chọn nâng cao, các bạn có thể tìm hiểu thêm

Cuối cùng nhấn OK và thu được kết quả

 

Series NavigationThống kê Trung vị, Mode >>