Thực hành kiểm tra hệ số Hệ số Cronbach’s Alpha trên SPSS

This entry is part 6 of 16 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Cập nhật: 25/11/2021 bởi admin0

Trong bài viết này và bài viết sau chúng ta cần đạt được 3 mục tiêu (cũng đơn giản thôi)

  • Nắm được thao tác thực hiện trên phần mềm
  • Đọc, hiểu kết quả
  • Hiệu chỉnh thang đo (được đề cập trong bài viết sau)

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Thao tác thực hiện

Bước 1: Vào menu Analyze->Scale->Reliability Analysis

https://statistics.laerd.com/spss-tutorials/img/cronbachs-alpha-1.png

Bước 2: Chọn các biến quan sát trong cùng một thang đo muốn kiểm tra qua cột bên phải

https://statistics.laerd.com/spss-tutorials/img/cronbachs-alpha-2.png

 

Bước 3: Vào Statistic, check vào ô Scale if item deleted. Sau đó bấm Continue, sau đó bấm OK

C:\Users\lp\Pictures\cronbachs-alpha-3b.png

Đọc kết quả

Xem kết quả tại của số output

C:\Users\lp\Pictures\CA1.PNG

Xem thêm: Phân tích nhân tố khám phá EFA trên SPSS

Series Navigation<< Hệ số Cronbach’s Alpha: Cách tính và một số tiêu chuẩnHiệu chỉnh thang đo và cách xử lý các trường hợp kết quả hay gặp trong thực tế >>