Relative Content

Giới thiệu nội dung

Phân tích nhân tố khám phá EFA trên phần mềm SPSS

Phân tích nhân tố khám phá EFA- Exploratory Factor Analysis Đây là một kỹ thuật riêng trong họ kỹ thuật phần tích nhân tố Factor Analysis khá phổ biến được sử dụng trong các bài nghiên cứu. Mục đích của nó là cho ta gợi ý về cách rút gọn n biến quan sát liên […]

Dịch vụ hỗ trợ xử lý dữ liệu trên SPSS, AMOS, SMART PLS

Xin chào các bạn! Nếu các bạn đang đọc những dòng này thì rất có thể các bạn đang cần 1 sự hỗ trợ khi xử lý dữ liệu với các phần mềm thống kê nêu trên. Nếu thực sự cần thiết các bạn có thể liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ. […]

Phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha trên SPSS

Phân tích độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha Đây là một kỹ thuật khá phổ biến được sử dụng trong các bài nghiên cứu ở Việt Nam có sử dụng phần mềm SPSS. Ý tưởng của nó là kiểm tra tính nhất quán của các biến quan sát cùng phản […]

One-way ANOVA: Lý thuyết và thực hành với SPSS

Thủ tục phân tích phương sai 1 chiều One-way ANOVA có khá nhiều ứng dụng. Loạt bài viết dưới đây cung cấp cho các bạn  một số vấn đề về lý thuyết cũng như ứng dụng và thực hành nó trên SPSS. Các bạn nhớ ghé lại thường xuyên vì các chủ đề sẽ được […]