Giới thiệu nội dung loạt bài viết về Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

This entry is part 1 of 23 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Cập nhật: 07/06/2024 bởi admin0

Tiếp theo loạt bài viết về phần mềm AMOS, Trong loạt bài viết này chúng tôi sẽ đê cập đến các nội dung sau để thực hành và trình bày vào bài viết (Nội dung vẫn được liên tục cập nhật)

Loạt bài viết này viết về mô hình CB-SEM được chạy trên phần mềm AMOS để phân biệt với PLS-SEM chạy với SMART PLS sẽ được đề cập ở một loạt bài khác

Kỹ thuật phân tích nhân tố khẳng định CFA

+ Đánh giá độ phù hợp qua model fit

+ Kiểm tra một số tính chất: Độ tin cậy thang đo, hội tụ, phân biệt, đơn nguyên

+ Hiệu chỉnh mô hình

Phân tích mô hình SEM

+ Đánh giá độ phù hợp của mô hình

+ Đọc kết quả các thông số cơ bản: hệ số hồi quy, p value, R bình phương

Ứng dụng một số Plug-in thông dụng cho phân tích CFA, SEM

+ Vẽ nhanh mô hình CFA

+ Kiểm định nhanh các giá trị hội tu, phân biệt, độ tin cậy,….

+ Đánh giá các tác động gián tiếp

+ ….

Một số phân tích nâng cao

+ Bostrap

+ T test

+ ….

 

Series NavigationModel fit và cách hiển thị nhanh giá trị của model fit ở góc màn hình >>