Relative Content

Luận văn

Mô tả các cụm thu được

This entry is part 7 of 9 in the series Phân tích cụm- Cluster

Sau khi đã thu được các cụm (nhóm) từ thủ tục phân cụm chúng ta có thể tiến hành mô tả/ so sánh các cụm này bằng các thủ tục như thống kê mô tả, phân tích phương sai,…. để tìm được các tính chất đẵc trưng của các phần tử trong cụm. Các tính […]

Lập bảng hỏi trên Google Docs

This entry is part 1 of 2 in the series Google Docs

Chỉ cần gõ từ khoá “Lập bảng hỏi trên Google Docs” là các bạn đã có rất nhiều hướng dẫn, các bạn có thể tự tìm hiểu Trong bài viết này mình chỉ lưu ý các bạn một số thao tác trong viễc thiết kê bảng hỏi sao cho khi xử lý đỡ cực thôi […]

Kiểm tra các điểm bất thường và cải thiện mô hình

This entry is part 15 of 21 in the series Hồi quy tuyến tính

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Sử dụng hệ số hồi quy chưa chuẩn hoá và chuẩn hoá sao cho hợp lý

This entry is part 7 of 21 in the series Hồi quy tuyến tính

Như đã đề cập sơ qua trong bài viết trước về hệ só chưa chuẩn hoá và đã chuẩn hoá. Xem lại: https://ungdung.hotronghiencuu.com/cac-phan-tich-mo-hinh-hoi-quy-co-ban/4#Unstandardized_Coefficients_la_cac_he_so_chua_duoc_chuan_hoa Không có chuyện bạn luôn luôn dùng hệ số này mà không dùng hệ số kia. Nó sẽ phụ thuộc và đặt điểm của dữ liệu và vấn đề bạn đang quan […]