Relative Content

Nghiên cứu khoa học

Phương pháp phân tích thành phần chính

This entry is part 7 of 28 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Ý tưởng Do kỹ năng vẽ hình cũng hơi kém nên nếu hình xấu chút các bạn cũng cố gắng xem nhé Từ một nhận xét hết sức tự nhiên Mình sẽ bắt đầu từ không gian 2 chiều. Trong hệ trục tọa độ có một tập hợp điểm như hình, tọa độ mỗi điểm […]

Thang đo đa hướng trong nghiên cứu

This entry is part 3 of 28 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Khái niệm Như tên gọi của nó, một thang đo dùng để đo lường nhiều yếu tố, nhiều khái niệm có tính chất khác nhau (thứ nguyên) thì được gọi là một THANG ĐO ĐA HƯỚNG Đây là thang đo phổ biến trong các nghiên cứu, marketing, nghiên cứu xã hội,……. được lựa chọn sao […]

Hiệu chỉnh thang đo tổng quát

This entry is part 9 of 18 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Bài viết sẽ đề cập đến một số trường hợp phân tích dữ liệu đặc biệt, khi mà kết quả phân tích Cronbach’s Alpha tưởng chừng quá tồi tệ nhưng lại mang đến kết quả đẹp không ngờ Sơ lược về tính đơn hướng và đa hướng của thang đo Bài viết này nằm trong […]