Relative Content

Blog Archives

Đọc thêm: PROCESS macro- Công cụ xử lý biến trung gian, biến điều tiết

This entry is part 12 of 14 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Cập nhật: 10/04/2022 bởi admin0 Khá nhiều bạn có inbox với chúng mình rằng xem trên mạng và sẽ xử lý biến trung gian hoặc điều tiết bằng PROCESS macro. Trên thực tế thì với các dạng mô hình đơn giản (99% mình gặp) thì các bạn cài cũng được mà không cài cũng được. […]