Relative Content

Blog Archives

Hồi quy tuyến tính không có hệ số chặn trên SPSS

This entry is part 11 of 22 in the series Hồi quy tuyến tính

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Chẩn đoán mô hình với kỹ thuật Bootstrap

This entry is part 14 of 22 in the series Hồi quy tuyến tính

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Kiểm tra các điểm bất thường và cải thiện mô hình

This entry is part 15 of 22 in the series Hồi quy tuyến tính

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Có cần kiểm tra tương quan trước khi chạy hồi quy

This entry is part 16 of 22 in the series Hồi quy tuyến tính

Rất nhiều bài viết, luận văn sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính nhưng có bài có và có bài không thực hiện phân tích tương quan Pearson trước khi phân tích hồi quy. Vậy câu hỏi đặt ra là có cần thiết phân tích tương quan trước khi phân tích hồi quy hay […]

Viết kết quả phân tích hồi quy tuyến tính

This entry is part 19 of 22 in the series Hồi quy tuyến tính

Bài viết này cung cấp cho các bạn lời văn để phân tích hồi quy tuyến tínhtrong bài, có thể tạm coi là văn mẫu mà Hỗ trợ Nghiên cứu dành cho khách hàng của mình. Các phân tích hồi quy khá rộng, tuy nhiên các bạn có thể dựa vào các phân tích này […]

Tổng hợp kết quả hàm hồi quy lên bảng 1 cột

This entry is part 20 of 22 in the series Hồi quy tuyến tính

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]