Relative Content

Blog Archives

Trình bày các kiểm định t test/ one way ANOVA trong bài làm

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Dùng nhiều lần independent sample t test thay thế one-way ANOVA được không?

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Đọc thêm: Kiểm định Levene về sự đồng nhất của phương sai

Cập nhật: 12/03/2022 bởi admin0 Giới thiệu Levene’s Test là kiểm đinh về sự băng nhau về phương sai giữa các nhóm. Kiểm định này được tích hợp làm kiểm định về sự đồng nhất phương sai trong các bài kiểm tra t test hay one way anova trên SPSS. Tất nhiên để kiểm định […]

Văn mẫu: Trình bày kết quả so sánh giá trị trung bình (Kiểm định sự khác biệt)

Nội dung trong bài viết này thường được đưa vào chương 3 hoặc 4 với tên gọi KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tài liệu dưới đây được biên soạn bởi Hỗ trợ nghiên cứu dành cho các khách hàng sử dụng gói tài liệu trả phí hoặc sử dụng dịch vụ dữ liệu. Để giúp các […]