Relative Content

Blog Archives

Tính biến đại diện sau khi phân tích EFA (Hướng dẫn tính biến đại diện trên SPSS)

This entry is part 13 of 27 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Cập nhật: 03/11/2021 bởi admin0 Bản thân EFA là một phân tích độc lập, tức là nhiều khi bạn làm xong thì cũng xong bài rồi. Ví dụ nhiệm vụ của bạn là tìm ra 1 bộ thang đo nào đó, sau đó chờ kết hợp với những người khác để tạo ra 1 bộ […]

Đánh giá độ tin cậy, tính hội tụ và phân biệt của các thang đo

This entry is part 16 of 27 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Các bạn thường thấy các đánh giá này trong phân tích CFA hay trong SEM. Tuy nhiên có thể các bạn không biết rằng các thủ tục vẫn chạy với mục đích hiệu chỉnh để thang đo đạt được các tính chất trên. Đây chính là việc đánh giá chất lượng của một thang đo […]

Có thể bạn ngộ nhận?

This entry is part 17 of 27 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Đang cập nhật   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember […]

Tổng kết về phân tích EFA

This entry is part 18 of 27 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Cập nhật: 21/12/2020 bởi admin0 Hi vọng qua loạt bài viết vừa qua các bạn có thể nắm vững và chủ động thực hiện phân tích EFA. Dù có thể trình bày khác nhau nhưng với 1 bài chạy EFA các bạn cố gắng thể hiện được các tiêu chí sau (có thể không đúng  […]

Việt hoá các thuật ngữ trong phân tích EFA

This entry is part 20 of 27 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]