Relative Content

Tag Archive for Biến tiềm ẩn bậc cao

Xử lý mô hình có biến tiềm ẩn bậc cao

This entry is part 19 of 22 in the series SMART PLS

Xem lại về biến tiềm ẩn bậc cao tại đây: https://ungdung.hotronghiencuu.com/bien-tiem-an-bac-cao Trong bài viết này chúng ta sẽ đề cập đến việc xử lý các biến tiềm ẩn bậc 2. Không giống như trên AMOS, biến tiềm ẩn chỉ có dạng Reflective nên mô hình biến tiềm ẩn bậc 2 chỉ có 1 dạng duy […]