Relative Content

Tag Archive for Cách lọc dữ liệu trong SPSS

Lựa chọn quan sát với menu Select Case

This entry is part 6 of 8 in the series SPSS cơ bản

Bài viết này mình sẽ giới thiệu một số lệnh làm việc với dữ liệu trong menu Select Case Trước tiên ta chọn Data -> Select case Ở mục “Select “, mặc định phần mềm để All Case nghĩa là chọn tất cả các quan sát