Relative Content

Tag Archive for Làm sạch dữ liệu trong SPSS

Làm sạch dữ liệu

This entry is part 5 of 8 in the series SPSS cơ bản

Trước khi đưa dữ liệu vào phân tích trên bất phần mềm nào, không nhất thiết là SPSS ta đều cần phải làm sạch dữ liệu Tài liệu mang tính định hướng. Nếu các kỹ thuật không được trình bày cụ thể các bạn có thể google thêm. Xem thêm: Tự học SPSS Tại sao […]