Relative Content

Tag Archive for Luận văn chạy AMOS

Mối quan hệ giữa cân bằng công việc cuộc sống, sự hài lòng công việc và cam kết với tổ chức: trường hợp nhân viên kinh doanh ngành hàng tiêu dùng nhanh trên địa bàn TP.HCM

TÓM TẮT Mối quan hệ giữa cân bằng công việc cuộc sống, sự hài lòng công việc và cam kết với tổ chức: Trường hợp nhân viên kinh doanh ngành hàng tiêu dùng nhanh trên địa bàn TP.HCM. Tóm tắt: Nghiên cứu này kiểm định mối quan hệ giữa cân bằng công việc cuộc sống, […]

Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng khi mua trực tuyến hàng tiêu dùng trên thiết bị di động tại Thành phố Hồ Chí Minh

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1. Lý do chọn đề tài Điện thoại di động đã từng là một bước tiến vĩ đại trong việc giúp mọi người thông tin liên lạc với nhau một cách đơn giản, dễ dàng hơn. Ngày nay với sự phát triển vượt bậc của […]