Relative Content

Tag Archive for Mult

Giá trị Squared Multiple Correlation trong bảng phân tích Cronbach’s Alpha là gì?

This entry is part 15 of 20 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Đây là một giá trị ít khi được nhắc đến trong phân tích cronbach’s alpha trên SPSS. Bài viết này cũng cấp thêm 1 chút kiến thức về giá trị này nếu các bạn quan tâm. Trong quá trình tính toán, cột này xuất hiện nếu các bạn tích thêm vào lựa chọn sau   […]