Relative Content

Tag Archive for Phân tích biệt số

Mở đầu về phân tích biệt số

This entry is part 2 of 7 in the series Phân tích biệt số- Discriminant

Mở đầu Phân tích biệt số- Discriminant hay còn được gọi là phân tích phân biệt được sử dụng trong trường hợp chúng ta có 1 (hay nhiều) biến độc lập là biến liên tục và 1 biến phụ thuộc là biến phân loại (chia thành 2 hoặc nhiều danh mục bên trong) Khác với […]