Relative Content

Tag Archive for Probit

Minh hoạ bài toán phân tích Probit trên SPSS

This entry is part 3 of 5 in the series Probit Analysis

Bài toán Một công ty bán lẻ tiến hành một thử nghiệm để kiểm tra tác động của các chương trình khuyến mại khác nhau (trong đó khuyến mại là chương trình giảm giá bán lẻ) qua 3 kênh trực tuyến, catalogue và tại cửa hàng. Dữ liệu được tổng hợp lại trong bộ data […]