Relative Content

Chỉ số thống kê

Giá trị Squared Multiple Correlation trong bảng phân tích Cronbach’s Alpha là gì?

This entry is part 15 of 20 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Đây là một giá trị ít khi được nhắc đến trong phân tích cronbach’s alpha trên SPSS. Bài viết này cũng cấp thêm 1 chút kiến thức về giá trị này nếu các bạn quan tâm. Trong quá trình tính toán, cột này xuất hiện nếu các bạn tích thêm vào lựa chọn sau   […]

Khái niệm thang đo và cấu tạo thang đo trong phân tích Cronbach’s Alpha

This entry is part 7 of 20 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Khái niệm thang đo Trong phân tích độ tin cậy của “thang đo” (scale)  -chứ không phải dữ liệu (data) thì khái niệm “thang đo” được hiệu là tập hợp các biến quan sát cùng đo lường 1 khái niệm (biến tiềm ẩn nào đó) Ví dụ đơn giản như sau cho các bạn dễ […]

Hệ số biến thiên-coefficient of variation (CV)

This entry is part 1 of 1 in the series Chỉ số

Hệ số biến thiên, tiếng Anh gọi là coefficient of variation, viết tắt là CV. Hệ số biến thiên là một thước đo thống kê độ phân tán của các dữ liệu trong một chuỗi dữ liệu so với giá trị trung bình. Nó là một thống kê hữu ích trong việc so sánh mức độ […]