Relative Content

Chưa được phân loại

Giải đáp phân tích Cronbach’s Alpha -2

This entry is part 4 of 7 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Câu hỏi Câu hỏi 2.1: Khi nào tôi nên phân tích Cronbach’s Alpha Câu hỏi 2.1: Phân tích Cronbach’s Alpha trước hay EFA trước? Câu hỏi 2.3: Một thang đo mà các đáp an rất đồng nhất, thể hiện sự nhất quán cao nhưng tại sao kiểm tra hệ số cronbach’s alpha vẫn không đạt? […]

Ứng dụng đồ thị trong phân tích spss

This entry is part 7 of 7 in the series Đồ thị trên SPSS

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Giải đáp phân tích Cronbach’s Alpha -1

This entry is part 3 of 7 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Các câu hỏi Câu hỏi 1.1: Nếu loại 1 biến được alpha tốt hơn thang đo hiện tại thì có cần loại biến đó không? Câu hỏi 1.2: Cronbach’s Alpha dao động trong khoảng nào? Câu hỏi 1.3: Giá trị Squared Multiple Correlation trong bảng phân tích Cronbach’s Alpha là gì? Câu hỏi 1.4: Cronbach’s […]

Mở đầu về các kiểm định so sánh giá trị trung bình trên SPSS

Loạt bài viết này sẽ đề cập đến các kỹ thuật trong menu compare means của SPSS, là các kỹ thuật rất hay được sử dụng trong các phân tích luận văn hay các nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó sẽ có thêm 1 số lý thuật thay thế trong trường hợp 1 số […]

Giải đáp phân tích EFA – 1

This entry is part 5 of 7 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Trước hết nếu các bạn đang quan tâm đến những vấn đề này thì xem các link tương ứng sau Lỗi không xuất hiện bảng KMO and Bartlett’s Test và thông báo “This matrix is not positive definite” Hiện tượng hệ số KMO nhỏ hơn 0,5 Hiện tượng sig của kiểm định của Bartlett lớn […]

Cách thức gửi, nội dung hỗ trợ và nhận giải đáp

This entry is part 2 of 7 in the series Giải đáp thực hành SPSS

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Biến trung gian và đánh giá vai trò của biến trung gian trong SEM bằng phần mềm AMOS

This entry is part 18 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Quy lại với mô hình ở bài viết trước. Xét quan hệ tác động gián tiêp của C lên A có đến 3 mối quan hệ đó là (1) C–>X–>A (2) C–>Y–>A (3)C–>X–>Y–>A Lúc này các biến X, Y được gọi là biến trung gian. Đểm xem biến nào thực sự có tác động trung […]