Relative Content

Chưa được phân loại

Hồi quy thứ bậc- Ordinal Regression

This entry is part 1 of 1 in the series Hồi quy thứ bậc

Mở đầu Hồi quy thứ tự (thứ bậc) nói nôm na chính là sự kết hợp giữ hồi quy tuyên tính và hồi quy logistic. Trong hồi quy thức bậc thì biến phụ thuộc là một biến thứ bậc (trường hợp riêng của biến danh nghĩa trong hồi quy logistic). Giả sử 5 nhóm học […]

Kiểm định Kruskal-Wallis

This entry is part 4 of 10 in the series Kiểm định phi tham số

Kiểm tra Kruskal-Wallis thường được coi là phương pháp thay thế phi tham số cho One-way ANOVA , có thể được sử dụng khi dữ liệu của bạn không đạt các giả định của One-way ANOVA một chiều; ví dụ như dữ liệu không  phân phối chuẩn; hoặc biến phụ thuộc dạng thứ bậc (mà […]

Dữ liệu minh hoạ

This entry is part 1 of 14 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Dữ liệu minh hoạ

This entry is part 1 of 20 in the series Khuyết tật mô hình

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Bộ dữ liệu về chỉ số hạnh phúc năm 2019

Bộ dữ liệu về chỉ số hạnh phúc năm 2019, tên là happy 2019-ex1.sav, đường dẫn tải về   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc […]

Yêu cầu cơ bản (các giả định) của phân tích các thành phần chính PCA (EFA nói chung)

This entry is part 5 of 27 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Giả định số 1: Các biến là biến liên tục Các biến được đo lường ở mức liên tục. Ví dụ cân nặng (kg), điểm thi (0-10),… Thông thường thì chúng ta hay gặp 1 thang đo thứ tự (Likert là hay gặp nhất, ví dụ như  thang điểm 5 từ “rất không đồng ý” […]