Relative Content

Chưa được phân loại

Dữ liệu thực hành

This entry is part 1 of 27 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Dữ liệu thực hành đi kèm các ví dụ minh hoạ chỉ được chúng tôi cung cấp trong các gói đăng ký   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy […]

Ý tưởng của các kiểm định phương sai sai số thay đổi

This entry is part 10 of 20 in the series Khuyết tật mô hình

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Có thể bạn ngộ nhận?

This entry is part 17 of 27 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Đang cập nhật   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember […]

Có cần bỏ các biến không có ý nghĩa thống kê ra khỏi mô hình và thực hiện hồi quy lại không?

This entry is part 9 of 22 in the series Hồi quy tuyến tính

Đây là vấn đề mà có thể các bạn sẽ thấy có 2 trường phái xử lý khác nhau nếu các bạn tham khảo nhiều bài. Bài viết dưới đây sẽ nêu quan điểm để giải quyết vấn đề này, các bạn cùng theo dõi nhé   còn nữa … Để xem tiếp các nội […]

Tổng kết về phân tích EFA

This entry is part 18 of 27 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Hi vọng qua loạt bài viết vừa qua các bạn có thể nắm vững và chủ động thực hiện phân tích EFA. Dù có thể trình bày khác nhau nhưng với 1 bài chạy EFA các bạn cố gắng thể hiện được các tiêu chí sau (có thể không đúng  thứ tự kết quả trên […]

Cronbach alpha 2

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Phân tich tin cậy

2.3.2. Kết quả nghiên cứu Với 200 bảng câu hỏi hợp lệ thu về, toàn bộ dữ l ệu đƣợc xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0 để tiến hành nghiên cứu về sự hài lòng khách àng đối với dịch vụ thẻ tại Vietcombank Huế. Kết quả nghiên cứu cụ thể đƣợc trình bày […]