Relative Content

Chưa được phân loại

Cách thức gửi, nội dung hỗ trợ và nhận giải đáp

This entry is part 2 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Biến trung gian và đánh giá vai trò của biến trung gian trong SEM bằng phần mềm AMOS

This entry is part 18 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Quy lại với mô hình ở bài viết trước. Xét quan hệ tác động gián tiêp của C lên A có đến 3 mối quan hệ đó là (1) C–>X–>A (2) C–>Y–>A (3)C–>X–>Y–>A Lúc này các biến X, Y được gọi là biến trung gian. Đểm xem biến nào thực sự có tác động trung […]

Hiện tượng các hệ số trong mô hình không có ý nghĩa thống kê dù R bình phương hay khả năng dự đoán đều rất tốt

This entry is part 11 of 11 in the series Hồi quy nhị phân- Binary Logistic

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

So sánh phân tích biệt số và hồi quy logistic

This entry is part 7 of 7 in the series Phân tích biệt số- Discriminant

Đang cập nhật nội dung   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật […]