Relative Content

Chưa được phân loại

Đọc kết quả mô hình SEM

This entry is part 11 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Kết quả của mô hình SEM thì cũng như kết quả của một mô hình thông thường trên AMOS, các bạn có thể xem lại bài viết sau: https://ungdung.hotronghiencuu.com/cac-chi-so-tren-output-amos Tuy nhiên với SEM thì mình có một số ý chính muốn nhắc lại như sau Tại đề mục nào thì cột Estimate (ước lượng) chính […]

Hiệu chỉnh mô hình CFA

This entry is part 10 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Bài viết giúp các bạn hiệu chỉnh được mô hình CFA trong quá trình xư lý dữ liệu và làm bài   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  […]

Tính đơn nguyên (đơn chiều)

This entry is part 9 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Theo Steenkamp & Van Trijp (1991), Mô hình đạt được tính đơn nguyên khi giữa các sai số đo lường không có tương quan với nhau. Điều này ít được đưa vào bài, nếu đưa vào bạn cũng có thể trích ra câu nói đó và khẳng định là các sai số không có tương […]

Tính phân biệt

This entry is part 8 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Làm sao để chúng ta biết 2 mô hình dưới thì cái nào ok, cái nào không? Xét 2 biến tiềm ẩn A và B. Nếu chúng phân biệt thì có nghĩa là mô hình thứ nhất đúng Nếu chúng không phân biệt (tức là rất có thể chúng đồng nhất) thì bạn nên thử […]