Relative Content

Thống kê

Tác động gián tiếp và tổng hợp trong các mô hình phức tạp

This entry is part 13 of 22 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Tiếp theo bài viết về kiểm định Sobel: https://ungdung.hotronghiencuu.com/kiem-dinh-sobel Nếu bây giờ gặp 1 mô hình phức tạp như thế này thì chúng ta giả quyết như thế nào, hãy cúng theo dõi bài viết sau   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài […]

Phần 3: Hệ số hồi quy và kiểm định ý nghĩa của hệ số hồi quy- Bảng Coefficients

This entry is part 10 of 29 in the series Hồi quy tuyến tính

Hệ số hồi quy và kiểm định ý nghĩa của hệ số hồi quy- Bảng Coefficients Bài viết này sẽ đề cập sơ bộ đến bảng Coefficients và các phân tích hay gặp. Các bạn có thể đọc bài viết này và thực hiện các phân tích cơ bản thường gặp trong các bài luận […]

Quan hệ giữa cỡ mẫu và sig trong hồi quy

This entry is part 6 of 6 in the series Kết quả vô lý

Bài viết này để chi ra cho những bạn làm nghiên cứu với cỡ mẫu lớn, vừa thích R bình phương cao nhưng lại thích sig của các hệ số hồi quy không quá nhỏ (không được làm tròn thành 0.000 tức là > 0.001). QUÁ VÔ L Ý Xem lại bảng thống kê sig […]

Hiện tượng sig=0.000

This entry is part 5 of 6 in the series Kết quả vô lý

Nhiều người thấy sig toàn bằng 0.000 và bảo rằng sợ thầy cô nghi ngờ về kết quả ảo, sao sig lại bằng nhau thế Câu trả lời như sau Bạn nhìn chũng bằng nau là vì phần mềm làm tròn đến 3 chữ số thập phân Muốn xem chính xác giá trị của nó […]