Relative Content

Thống kê

Đọc thêm: Hệ số GoF (goodness-of-fit index) của mô hình SEM

This entry is part 22 of 24 in the series SMART PLS

Bài viết này tìm hiểu về hệ số GoF trong mô hình PLS SEM. Thực ra thì kể cả CB SEM cũng có chỉ số này. Nếu các bạn đọc các bài luân văn cũ sẽ hay bắt gặp. Hệ số GoF Tenenhaus, Amato, & Esposito Vinzi (2004) đề xuất sử dụng chỉ số này […]

Đọc thêm: Model Fit trên SmartPLS

This entry is part 21 of 24 in the series SMART PLS

Chúng ta cùng xem xét việc thận trọng và báo cáo các chỉ số đo độ phù hợp của mô hình nào khi phân tích SmartPLS Hãy thận trọng Các nhà nghiên cứu nên rất thận trọng khi báo cáo và sử dụng mô hình phù hợp trong PLS-SEM (Hair et al. 2017). Các tiêu chí […]

Phân tích Probit (Probit Analysis)

This entry is part 2 of 5 in the series Probit Analysis

Phân tích probit (Probit Analysis) là thích hợp nhất khi bạn muốn ước tính tác động của một hoặc nhiều biến độc lập lên biến phụ thuộc nhị thức, đặc biệt là trong việc thiết lập thử nghiệm phản ứng theo liều lượng. Các bạn có thể coi đây là một phân tích mở rộng […]

Vấn đề hệ số cronbach’s alpha quá cao

This entry is part 16 of 20 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Hệ số cronbach’s alpha quá cao có sao không? Có thể chẳng làm sao cả! Trước tiên chúng ta có thể xem lại các mức đo lường để đánh giá độ tin cậy của hệ số cronbach’s alpha: https://ungdung.hotronghiencuu.com/he-so-cronbachs-alpha-cach-tinh-va-mot-so-tieu-chuan Có một vấn đề mà mình khá nhiều bạn hỏi đó là Cronbach’s alpha cao quá […]