Relative Content

Thực hành AMOS

Biến tiềm ẩn bậc cao

This entry is part 21 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Việc sử dụng biến tiềm ẩn bậc cao ( thường là bậc 2 nhưng cũng có những bậc cao hơn nhứ 3,4,…. Tuy nhiên ít gặp hơn) có 2 lý do sau đây. Có những khi là tuỳ chọn nhưng có những khi là bắt buộc. Xem lại về khái niệm Biến tiềm ẩn: https://ungdung.hotronghiencuu.com/khai-niem-bien-tiem-an […]

Xử lý biến điều tiết dạng liên tục

This entry is part 15 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Mở đầu Trước hết các bạn xem lại các kỹ thuật xử lý biến điều tiết ở đây: https://ungdung.hotronghiencuu.com/bien-dieu-tiet SEM chỉ là 1 trường hợp đặc biệt của hồi quy tuyến tính, do đó các bạn có thể tìm cách áp dụng các kỹ thuật được trình bày ở bài viết trên vào. Sẽ không […]

Đa cộng tuyến trong SEM

This entry is part 20 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Thực hành phân tích bài tập với mô hình SEM, ứng dụng làm luận văn cơ bản

This entry is part 12 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Đang cập nhật   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember […]

Biến trung gian và đánh giá vai trò của biến trung gian trong SEM bằng phần mềm AMOS

This entry is part 18 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Quy lại với mô hình ở bài viết trước. Xét quan hệ tác động gián tiêp của C lên A có đến 3 mối quan hệ đó là (1) C–>X–>A (2) C–>Y–>A (3)C–>X–>Y–>A Lúc này các biến X, Y được gọi là biến trung gian. Đểm xem biến nào thực sự có tác động trung […]

Bootstrap mô hình SEM trên phần mềm AMOS

This entry is part 16 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Bài viết đề cập đến phân tích boostrap trong SEM trên phần mềm AMOS. Bootstrap là phương pháp lấy mẫu lặp lại có thay thế trong đó mẫu ban đầu đóng vai trò đám đông. Nó cho ta kết quả để đánh giá độ chệch (sai khác) về 1 tham số nào đó giữa mẫu […]

Phân tích đa nhóm, ứng dụng đánh giá tác động của biến điều tiết

This entry is part 14 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Phân tích đa nhóm trong mô hình phương trình cấu trúc (SEM) là một ứng dụng để phân tích tác động điều tiết của 1 biến phân loại (phân nhóm). Trong trường hợp biến điều tiết là biến liên tục mà bạn chuyển đổi về phân nhóm thì sẽ vẫn dùng được kỹ thuật này. […]