Relative Content

Thực hành AMOS

Giới thiệu nội dung loạt bài về phần mềm AMOS

This entry is part 1 of 10 in the series Sử dụng AMOS

AMOS là phần mềm thống kê , là một mô-đun SPSS được bổ sung và được sử dụng đặc biệt để lập mô hình phương trình cấu trúc , phân tích đường dẫn và phân tích nhân tố khẳng định . Nó còn được gọi là phần mềm phân tích hiệp phương sai hoặc mô […]