Relative Content

Thực hành SPSS cơ bản

Vẽ đồ thị từ output

This entry is part 4 of 7 in the series Đồ thị trên SPSS

Bạn cũng có thể vẽ đồ thị dựa trên 1 kết quả tính toán trước đó. Cách thực hiện như sau   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  […]

Vẽ đồ thị trực tiếp từ bộ dữ liệu SPSS

This entry is part 3 of 7 in the series Đồ thị trên SPSS

Bên cạnh việc vẽ đồ thị trong quán trình thực hiện các thống kê khác bạn có thể vẽ đồ thị trực tiếp từ bộ dữ liệu qua menu Graph như sau   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân […]

Thủ tục phân tích biệt số trên SPSS

This entry is part 3 of 7 in the series Phân tích biệt số- Discriminant

Trong phần này mình sẽ đề cập đến các thao tác cài đặt và thiết lập các lựa chọn trong phân tích biệt số. Sau này khi thay đổi biến phụ thuộc và biến độc lập các bạn cũng sẽ làm tương tự. Mình tách riêng phần này vì muốn bình luận riêng phần kết […]

Chẩn đoán mô hình với kỹ thuật Bootstrap

This entry is part 17 of 25 in the series Hồi quy tuyến tính

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Hiệu chỉnh mô hình với phương pháp đưa dần biến vào từng bước (Forward Stepwise)

This entry is part 7 of 11 in the series Hồi quy nhị phân- Binary Logistic

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]