Relative Content

Thực hành SPSS cơ bản

So sánh trung bình cặp biến quan sát của cùng 1 mẫu- Paired sample t test

Giới thiệu Paired sample t test là bài kiểm tra theo phân phối t cho 1 mẫu nghiên cứu Trên 1 mẫu nghiên cứu, ta đo lường 2 hay nhiều biến quan sát, sau đó so sánh trung bình của chúng với nhau chính là ứng dụng của bài toàn này. Ví dụ như: + […]

Kiểm định trung bình một mẫu (so sánh với 1 số cho trước): One sample t test

One sample t test là bài kiểm tra trùng bình của 1 mẫu , sử dụng không kê t. Mục đích của kiểm định này là suy diễn so sanh trung bình của 1 tổng thể với 1 giá trị µ0 cho trước. Giả định của phép kiểm này là mẫu phải có phân phối […]

Đa cộng tuyến trong SEM

This entry is part 20 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Thực hành phân tích bài tập với mô hình SEM, ứng dụng làm luận văn cơ bản

This entry is part 12 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Đang cập nhật   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember […]

Thay đổi giới hạn đường bao đồ thị

This entry is part 5 of 7 in the series Đồ thị trên SPSS

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]