Relative Content

Thực hành SPSS cơ bản

Kiểm định Glejser

This entry is part 15 of 21 in the series Khuyết tật mô hình

Ý tưởng Ý tưởng của kiểm định này là có thể phương sai σ^2 sẽ phụ thuộc tuyến tính với Xi, Xi^2, 1/Xi hay 1/(Xi^2). Vì vậy các hàm hồi quy phụ mà Glejser dùng đó là + Với |ei| là giá trị tuyệt đối của các phần dư thu được + Thực hiện cho […]

Kiểm định Park

This entry is part 14 of 21 in the series Khuyết tật mô hình

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Kiểm định Breusch-Pagan (BP)

This entry is part 11 of 21 in the series Khuyết tật mô hình

Chúng ta cùng bắt đầu với kiểm định tham số đầu tiên để kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mô hình Ý tưởng Giả sử hàm hồi quy là Yi=β1+β2*x2i+β3*x3i+…… +ui (1) và σ2=α1+α2*x2+α3*x3 +…+ vi (2) Nếu α2=α3=….= 0 thì σ2=α1 (không đổi) Chúng ta cần kiểm định cặp […]

Kiểm định White

This entry is part 12 of 21 in the series Khuyết tật mô hình

Kiểm định White là kiểm định nổi tiếng nhất về hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Xem thêm: Kiểm định White trên SPSS 26 Với các bạn cài spss bản cũ có thể làm thủ công. Ở bản 26 trở lên (có thể cả 25) thì các bạn có thể xem ở Kiểm […]

Phát hiện phương sai sai số thay đổi bằng đồ thị

This entry is part 9 of 21 in the series Khuyết tật mô hình

Cách đơn giản và trực quan nhất hay được dùng để kiểm tra chính là dùng đồ thị giữa phần dư và giá trị dự đoán của biến phụ thuộc. Nếu muốn co phần dư và giá trị dự đoán lại 1 vùng để dễ vẽ đồ thị người ta thường chuẩn hoá nó. Cách […]