Relative Content

Thực hành SPSS cơ bản

Thực hành hồi quy tuyến tính cơ bản trên SPSS

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Tính hệ số tương quan riêng trên SPSS

This entry is part 16 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]

Thực hành tương quan hạng Spearman và tương quan hạng Kendall trên SPSS

This entry is part 13 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Bước 1: Analyze-> Correlate -> Bivariate Bước 2: Đưa các biến cần tính hệ số tương quan vào Bước 3: Thay vì để mặc định kiểm tra tương quan Pearson ta chọn thêm kiểm định Kendall tau-b / Spearman nếu muốn. Cần tính kiểm định nào thì tích nó vào và bỏ những cái không […]

Thực hành tính hiệp phương sai và hệ số tương quan Pearson trong SPSS

This entry is part 8 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Sau đây là cách tính hiệp phương sai và hệ số tương quan Pearson dưới sự hỗ trợ của phần mềm SPSS Bước 1: Analyze-> Correlate -> Bivariate Bước 2: Đưa các biến cần tính hệ số tương quan vào Ở đây mặc định phần mềm đã để chế độ tính hệ số tương quan […]