Relative Content

Thực hành SPSS cơ bản

Hiệu chỉnh thang đo tổng quát

This entry is part 9 of 18 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Bài viết sẽ đề cập đến một số trường hợp phân tích dữ liệu đặc biệt, khi mà kết quả phân tích Cronbach’s Alpha tưởng chừng quá tồi tệ nhưng lại mang đến kết quả đẹp không ngờ Sơ lược về tính đơn hướng và đa hướng của thang đo Bài viết này nằm trong […]

Hiệu chỉnh thang đo và cách xử lý các trường hợp kết quả hay gặp trong thực tế

This entry is part 8 of 18 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Trong các bài tiếp theo của loạt bài này chúng ta sẽ cùng xem xét 7 trường hợp kết quả cụ thể mà các bạn có thể gặp phải và cách thức xử lý cụ thể. Số liệu xấu quá thì cũng sợ mà đẹp quá thì cũng lo!!! Mục đích của kỹ thuật hiệu […]