Relative Content

Blog Archives

Hệ số tác động năng lực dự đoán q2 (q Square)

This entry is part 11 of 22 in the series SMART PLS

Cập nhật: 04/11/2021 bởi admin0 Xậy dựng công thức tính hệ số tác động q2 Các giá trị Q2 được ước lượng bởi quy trình dò tìm đánh giá năng lực tốt như thế nào của một mô hình đường dẫn trong việc dự báo các giá trị quan sát được ban đầu. Tương tự […]

Tác động trực tiếp, gián tiếp và tổng hợp trên SmartPLS

This entry is part 12 of 22 in the series SMART PLS

Cập nhật: 04/11/2021 bởi admin0 Tính toán các tác động trên SmartPLS Không cần plug-in hay các thủ tục tính toán bằng tay. Các kết quả bạn quan tâm như các tác động trực tiếp, gián tiếp và tổng hợp bạn có thể được tính toán + Bằng thủ tục PLS Algorithm và click vào […]

So sánh trung bình 2 mẫu độc lập trên SmartPLS

This entry is part 14 of 22 in the series SMART PLS

Cập nhật: 05/11/2021 bởi admin0 Cùng ý tưởng với bài viết này, các bạn có thể xem lại: https://ungdung.hotronghiencuu.com/kiem-dinh-so-sanh-gia-tri-trung-binh-voi-sem Trên SmartPLS chúng ta cũng có thể làm tương tự. Xét bộ dữ liệu đang có với mã hoá nữ=0 và nam=1. Bay giờ muốn so sánh giá trị trung bình giữa 2 nhóm ta chỉ […]

Xử lý biến điều tiết trên SmartPLS

This entry is part 15 of 22 in the series SMART PLS

Cập nhật: 05/11/2021 bởi admin0 Nhìn chung lý thuyết về biến điều tiết không còn xa lạ. Mình cũng đã có 1 bài viết đề cập đến vấn đề này ở đây, các bạn có thể xem lại: https://ungdung.hotronghiencuu.com/bien-dieu-tiet Loạt một số bài viết ngay sau bài viết này chỉ là việc mượn những công […]

Phân tích đa nhóm và xử lý biến điều tiết phân loại trên SmartPLS

This entry is part 16 of 22 in the series SMART PLS

Cập nhật: 05/11/2021 bởi admin0 Ý tưởng phân tích đa nhóm trên SmartPLS Ý tưởng phân tích đa nhóm trên SmartPLS rất trực quan. Đơn giản là bạn chia bộ dữ liệu ra thành nhiều nhóm, không nhất thiết phải độc lập với nhau. Ví dụ giới tính nam và nữ là 2 nhóm độc […]

Phân tích biến điều tiết liên tục trên SmartPLS

This entry is part 17 of 22 in the series SMART PLS

Cập nhật: 12/11/2021 bởi admin0 Mô hình hoá biến điều tiết Xét mô hình có mối quan hệ chính là X tác đông lên Y và có biến điều tiết M liên tục tác động điều tiết mối quan hệ đó thì các giả thuyết có thể được mô hình hoá trong mô hình sau […]

Đánh giá mô hình đo lường nguyên nhân

This entry is part 18 of 22 in the series SMART PLS

Đây là các phân tích dành cho mô hình mà các biến chỉ báo là biến đo lường nguyên nhân, biến tiềm ẩn được coi là tổ hợp tuyến tính của các biến chỉ báo. Dạng biến này còn được gói là Formative, khi mà mũi tên xuất phát từ biến chỉ báo và đi […]

Xử lý mô hình có biến tiềm ẩn bậc cao

This entry is part 19 of 22 in the series SMART PLS

Cập nhật: 03/07/2022 bởi admin0 Xem lại về biến tiềm ẩn bậc cao tại đây: https://ungdung.hotronghiencuu.com/bien-tiem-an-bac-cao Trong bài viết này chúng ta sẽ đề cập đến việc xử lý các biến tiềm ẩn bậc 2. Không giống như trên AMOS, biến tiềm ẩn chỉ có dạng Reflective nên mô hình biến tiềm ẩn bậc 2 […]

Đọc thêm: Model Fit trên SmartPLS

This entry is part 20 of 22 in the series SMART PLS

Cập nhật: 08/03/2022 bởi admin0 Chúng ta cùng xem xét việc thận trọng và báo cáo các chỉ số đo độ phù hợp của mô hình nào khi phân tích SmartPLS Hãy thận trọng Các nhà nghiên cứu nên rất thận trọng khi báo cáo và sử dụng mô hình phù hợp trong PLS-SEM (Hair […]