Relative Content

Blog Archives

Đọc thêm: Hệ số GoF (goodness-of-fit index) của mô hình SEM

This entry is part 21 of 22 in the series SMART PLS

Cập nhật: 12/03/2022 bởi admin0 Bài viết này tìm hiểu về hệ số GoF trong mô hình PLS SEM. Thực ra thì kể cả CB SEM cũng có chỉ số này. Nếu các bạn đọc các bài luân văn cũ sẽ hay bắt gặp. Hệ số GoF Tenenhaus, Amato, & Esposito Vinzi (2004) đề xuất […]

Data demo cho loạt bài Smart PLS

This entry is part 22 of 22 in the series SMART PLS

Phần dữ liệu này dành riêng cho các bạn đọc có tải khoản   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã […]