Relative Content

Tag Archive for Biến tiềm ẩn

Xử lý mô hình có biến tiềm ẩn bậc cao

This entry is part 19 of 22 in the series SMART PLS

Xem lại về biến tiềm ẩn bậc cao tại đây: https://ungdung.hotronghiencuu.com/bien-tiem-an-bac-cao Trong bài viết này chúng ta sẽ đề cập đến việc xử lý các biến tiềm ẩn bậc 2. Không giống như trên AMOS, biến tiềm ẩn chỉ có dạng Reflective nên mô hình biến tiềm ẩn bậc 2 chỉ có 1 dạng duy […]

Biến tiềm ẩn bậc cao

This entry is part 21 of 21 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Việc sử dụng biến tiềm ẩn bậc cao ( thường là bậc 2 nhưng cũng có những bậc cao hơn nhứ 3,4,…. Tuy nhiên ít gặp hơn) có 2 lý do sau đây. Có những khi là tuỳ chọn nhưng có những khi là bắt buộc. Xem lại về khái niệm Biến tiềm ẩn: https://ungdung.hotronghiencuu.com/khai-niem-bien-tiem-an […]