Relative Content

Tag Archive for Chạy Cronbach’s Alpha

Thực hành kiểm tra hệ số Hệ số Cronbach’s Alpha trên SPSS

This entry is part 6 of 16 in the series Độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha

Trong bài viết này và bài viết sau chúng ta cần đạt được 3 mục tiêu (cũng đơn giản thôi) Nắm được thao tác thực hiện trên phần mềm Đọc, hiểu kết quả Hiệu chỉnh thang đo (được đề cập trong bài viết sau) Thao tác thực hiện Bước 1: Vào menu Analyze->Scale->Reliability Analysis Bước […]