Relative Content

Tag Archive for Hồi quy

Mô hình hồi quy đơn biến và đa biến

This entry is part 3 of 22 in the series Hồi quy tuyến tính

Trong loạt bài viết này “mô hình hồi quy tuyến tính” xin được gọi tắt là “mô hình hồi quy” Mô hình hồi quy đơn biến Khái niệm Mô hình hồi quy đơn biến là mô hình có duy nhất 1 biến độc lập, tức là mô hình có 2 biến gồm 1 biến phụ […]

Thực hành hồi quy tuyến tính trên SPSS

This entry is part 4 of 22 in the series Hồi quy tuyến tính

Xin phép đưa bài viết này lên trước, sau đó mới đề cập đến rất nhiều vấn đề lý thuyết hơn. Tạm thời các bạn cứ thực hiện máy móc để có thể có được kết quả minh họa trực quan nhất trên SPSS.  Sau khi đọc hết seri bài viết này các bạn sẽ […]

Hồi quy và hồi quy tuyến tính

This entry is part 2 of 22 in the series Hồi quy tuyến tính

Phân tích hồi quy Phân tích hồi quy nói chung là tập hợp các kỹ thuật để tìm quan hệ phụ thuộc của một biến, được gọi là biến phụ thuộc vào một hoặc nhiều biến khác, được gọi là biến độc lập nhằm mục đích ước lượng hoặc tiên đoán giá trị kỳ vọng […]