Relative Content

Tag Archive for Lỗi

Hướng dẫn tìm kiếm các lỗi khi thực hành phân tích SPSS, AMOS, Smart PLS

Tại sao hệ số Cronbach Alpha thấp

Bạn đang tìm kiếm vấn đề liên quan đề Tăng hệ số Cronbach Alpha, hệ số  Cronbach Alpha thấp, sửa dữ liệu Cronbach Alpha Có 3 ngưỡng chúng ta hay dùng đó là + Nhỏ hơn 0.6: Không chấp nhận được + 0.6: Chấp nhận được với các khái niệm mới + 0.7: Chấp nhận […]

Lỗi không hiện bảng KMO

Vấn đề bạn đang tìm kiếm có liên quan đến Không hiện bảng KMO, Lỗi không xuất hiện KMO, Lỗi chạy EFA, Các lỗi thường gặp khi chạy EFA, Cách sửa EFA Việc không hiển thị bảng KMO có thể xuất hiện do lỗi của chúng ta khi thao tác hoặc do chính vấn đề […]