Lỗi không hiện bảng KMO

Cập nhật: 14/09/2023 bởi admin0

Vấn đề bạn đang tìm kiếm có liên quan đến

Không hiện bảng KMO, Lỗi không xuất hiện KMO, Lỗi chạy EFA, Các lỗi thường gặp khi chạy EFA, Cách sửa EFA

Việc không hiển thị bảng KMO có thể xuất hiện do lỗi của chúng ta khi thao tác hoặc do chính vấn đề của dữ liệu

Tần suất gặp lỗi này khoảng 1/1000 (1000 bộ dữ liệu sẽ có 1 bộ gặp phải). Tất nhiên tần suất nói trên không tính đến lỗi không click vào thống kê đó khi phân tích.

Các thông tin về vấn đề này do Hỗ trợ nghiên cứu cung cấp các bạn có thể xem xét các bài viết sau

+ Lỗi không xuất hiện bảng KMO and Bartlett’s Test và thông báo “This matrix is not positive definite”: https://ungdung.hotronghiencuu.com/mot-so-loi-hay-gap-khi-phan-tich-efa-va-cach-xu-ly

+ Khắc phục các lỗi về hệ số tải: https://www.hotronghiencuu.com/2018/07/khac-phuc-loi-he-so-tai-nhan-to-thuong-gap-khi-chay-efa.html

***

Có thể bạn quan tâm

Các bài viết về chủ đề: Phân tích nhân tố trên SPSS

Dịch vụ phân tích dữ liệu SPSS: https://ungdung.hotronghiencuu.com/dich-vu-du-lieu